Asmeninis efektyvumas

Sėkmingas ir efektyviai veikiantis žmogus nuo įprasto žmogaus skiriasi ne žiniomis, o mokėjimu jomis naudotis. Skiriasi savo vertybėmis, nuostatomis bei mokėjimu pasiekti tikslus ir realizuoti savo sumanymus.

Mokymų projektai „Social Games“ siūlo keletą asmeninio tobulėjimo būdų:

 • Emocinio intelekto lavinimo kursą;
 • Trumpuosius asmeninio tobulėjimo seminarus.

Emocinio intelekto lavinimo kursas yra skirtas tiems, kurie yra pasiruošę lavinti naujus įgūdžius ir tobulėti.

Jis padeda asmenybei keistis iš vidaus, atsisakant savo vidinių „stabdžių“, ribojančių veiklos galimybes. Šio kurso ypatybė yra praktiškumas ir platus pritaikymas įvairiose gyvenimo srityse.

Per kursą būsite mokomi:

 • Tapti savo elgsenos ir pasirinkimų šeimininku;
 • Atskirti savo asmeninius norus nuo svetimų;
 • Savęs motyvavimo metodų;
 • Aptikti ir keisti savo vertybes;
 • Įveikti savo baimes, pasyvumą ir nepasitikėjimą savimi;
 • Suderinti šeimą, karjerą ir asmeninį tobulėjimą;
 • Praplėsti mąstymą ir veiklos nuostatas;
 • Mąstymo be akligatvių metodo;
 • Pozityvaus ir kombinatorinio mąstymo;
 • Palaikyti teigiamą savęs vertinimą;
 • Transformuoti savo asmenybės trūkumus;
 • Keistis;
 • Dominuoti;
 • Plėtoti savo asmenines galias;
 • Įveikti nesėkmes ir socialinį spaudimą;
 • Turėti teigiamos energijos perteklių;
 • Patirsite naujų asmenybės keitimosi ir vystimosi galimybių.


Trumpieji asmeninio tobulėjimo seminarai plečia mąstymo akiratį, motyvuoja teigiamai vertinti save ir savo galimybes.

Jie trunka 2 valandas ir dažniausiai vyksta vakare po darbo, 19 val., vieną kartą per mėnesį. Seminarai vyksta aktualiomis asmeninio tobulėjimo temomis, pateikiama medžiaga nėra teorinio pobūdžio. Ji dėstoma specialiu būdu, kuris leidžia motyvuoti klausytoją, padeda jam praplėsti savo mąstymo stereotipus, požiūrį į save ir savo galimybes, formuoja naujas asmenybės aktyvumo nuostatas. Siūlomos tobulėjimo metodikos yra daug kartų sėkmingai patikrintos seminaro vedėjo Rimvydo Židžiūno ir jo mokymus lankiusių dalyvių.


Registracija